Raku stoken in beeld

Raku is een van oudsher primitieve manier van stoken. Met onze moderne technieken is het minder primitief geworden, maar nog wel arbeidsintensief. We kunnen de temperatuur regelen d.m.v. een pyrometer. We hoeven niet op hout te stoken, maar hebben propaangas flessen. De oven zelf hangt in een takel frame. Hierdoor kan de wand d.m.v. een lier omhoog getrokken worden. Zo kan het werk zijwaarts met tangen uit de oven worden gehaald. Omdat de oven bij 950 gr. wordt geopend is dat een betere methode dan van bovenaf uitladen i.v.m. de opstijgende hitte als men alleen het deksel er af zou halen.

Het kenmerkende van Raku gestookt keramiek is de zwarte craquelé in het glazuur. De craquelé ontstaat op het moment, dat de wand van de oven omhoog getakeld wordt en de werkstukken snel afkoelen. Op dat moment is de craquelé nog niet zichtbaar.

Om het zichtbaar(zwart) te laten worden halen we de voorwerpen 1 voor 1 met een tang uit de oven en stoppen we het in een ton met zaagsel. Het zaagsel gaat spontaan branden. Als de ton vol is doen we het deksel er op, het vuur gaat uit door zuurstofgebrek en er ontstaat veel rook en roet in de ton. Dit trekt in de craquelé en in de niet geglazuurde delen. Dat wordt allemaal zwart,

het glazuur raakt beroet en verandert in enkele gevallen enigszins van kleur doordat er zgn. reductie plaats vindt. Het voorwerp laten we 25 minuten in de ton doorroken. Nadat het uit de ton wordt gehaald moet het roet er afgepoetst worden.

Hier onder ziet u in beeld hoe het in zijn werk gaat. 

Oven open bij 950 gr.

Door de snelle afkoeling ontstaan er barstjes in het glazuur, die nog niet goed zichtbaar zijn.

Voorwerpen 1 voor 1 eruit halen met een tang.

Het zaagsel gaat spontaan branden.

Oven leeg, ton vol. Dan afsluiten met deksel, vuur gaat uit en er ontstaat veel rook en roet. Dit trekt in de barstjes en de niet geglazuurde delen.

Na 25 minuten openen we de ton. De roet is in de barstjes en de ongeglazuurde delen getrokken . Het glazuur is ook beroet en moet worden schoon gemaakt met een schuurspons je.